GHJKLŞ

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası
Tarihi çok eski olan hemşirelik mesleği; Eski Mısır, Hindistan, Yunanistan ve Roma’da ilk çağlarda bugünkü biçimde olmasa bile yapılmaktaydı.

Dünyada modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale (Florans Naytingel) olup, ilk hemşirelik okulunu da 1962 yılında Londra’da açmıştır.

Ülkemizde ilk olarak “Hilal-i Ahmer Cemiyeti” (Kızılay) 1911 yılında hemşirelik kursları açmıştır. Bu kursları bitiren hemşireler; 1912–1914 Balkan Savaşları ile 1914–1918 Birinci Dünya Savaşı’nda hasta ve yaralı askerlere bakmışlardır. Cumhuriyet sonrası ilk Hemşirelik Okulu İstanbul’da açıldı.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3.sınıf veli toplantısı

……………. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

……………….

2011-2012Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem Sene başı Veli toplantısını 21/10/2011 Cuma günü saat 15:15’te 3/D sınıfında aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

23.10.2010

İbrahim TÜMEN

3/D Sınıf Öğretmeni

 

 

GÜNDEM   MADDELERİ

 

1. Toplantının açılışı

2. 2011-2012eğitim- öğretim yılında müfredatta yapılan ders saatleri ve diğer değişikliklerden velilerin haberdar edilmesi.

3. Geçen eğitim öğretim yılı öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi.

4. 2011-2012Eğitim-öğretim yılı hedeflerinin belirtilmesi

5. Öğrencilerin okul araç-gereçlerinin görüşülmesi.

6. Temizlik ve beslenme konusundaki önemli noktaların açıklanması.                                                       7. Okula hazırlıklı gelme.

8. Okula zamanında gelme, devam-devamsızlık.

9. Kaynak kitaplar

10. Okulumuzda açılacak yetiştirme kursları hakkında bilgi verilmesi.

11. Proje, performans görevleri konusunda bilgilendirme.

12. Verimli ders çalışabilmek için öğrencilere gerekli imkanların sağlanması.

13. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması.

14. Boş zamanlarını değerlendirme.

15. Okumayı geliştirici etkinliklerin yapılması.

16. Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.

17. Televizyonda seviyesi ile ilgili programları izleme.

18. Aile içi iletişimin öğrenci başarısı üzerine etkisi.

19. Okumayı teşvik için sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi.

20. Öğrencilere olumlu davranış kazandırmada büyüklere düşen görevler.

21. Bilgisayardan ve internetten yararlanma.

22. Okulun çalışmaları hakkında bilgi verilmesi.

23. Sınıf annesi seçimi.

24. Veli ziyaretleri

25. Dilek ve temenniler.

26. Kapanış.

 

 

 

UYGUNDUR

21/10/2011

………………..

OKUL  MÜDÜRÜ

 

 

……………………. İLKÖĞRETİM OKULU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3/D SINIFI I. DÖNEM I. VELİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

1- 2011-2012Eğitim-öğretim yılı I. Dönem I. Veli toplantısı 23 Eylül 2010 Perşembe günü saat 15:15’te 3/D sınıfında ekli listedeki velilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Okul Müdürü Sayim Parlakoğlu da katılarak velilerle tanıştı. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2- 2011-2012eğitim öğretim yılında Hayat Bilgisi ders saatinin 5’ten 4’e, Türkçe ders saatinin de 12’den 11’e düşürüldüğü, Bilişim Teknolojileri, Etüd ve Takviye ile Rehberlik/ Eğitsel Kulüpler derslerinin kaldırılarak 5 saatlik Serbest Etkinlikler dersinin oluşturulduğunu belirtildi.

3- 2010-2011 eğitim öğretim yılında sınıf olarak ders kitabının dışında hiçbir kaynak kullanılmadığı vurgulanarak; bu durumun da öğrenci başarısını etkilediğinin gözlendiğinin görüldüğü söylendi. Bu durumu öğrenci velileri de kabul ederek bu yıl gerekeni yapacaklarını belirttiler.

4- 2011-2012eğitim öğretim yılında öğrencileri Türk Milli eğitiminin hedefleri doğrultusunda çağdaş, modern, çevresiyle ilgili, Atatürk ilkeleri çerçevesinde, gelecekte başarılı olmaları için temel bilgilerle donatılması için çalışılacağı açıklandı.

5-  Öğrencilerin istenilen araç gereçleri okula getirmelerinin sağlanması için özen gösterilmesi gerektiği, istenilen araç gereçlerin sene başında alınarak, okuldan istenildiğinde getirilmesinin sağlanması istendi.

6- İlimizde su sıkıntısı olmadığına dikkat çekilerek haftada en az 2 defa banyo yaptırılması, erkek öğrencilerin saçlarının fazla uzamadan kesilmesi, günlük taranması, kız öğrencilerin saçlarının her gün taranması ve bakımlarının yapılması, kızların küpe vb. araç gereçleri takmamaları, okula gelirken okulun formaları haricinde bir kıyafet giydirilmemesi gerektiği kaydedildi.

Temizlik konusunda günlük temizlik bakımlarının yapılması gerektiği, özellikle iç çamaşırı ve çorapların günlük değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Tuvaletten önce ve sonra, yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanması; diş fırçalama alışkanlığının kazandırılmasında bu yaşların önemli olduğu belirtildi.

7- Öğrencilerin okula öğrenmeye hazır gelmeleri için evde motive edilmeleri istendi.

8- Öğrencilerin okula zamanında gelmeleri için erken yatırılmaları gerektiği, bir öğrencinin sıklıkla geç kalma alışkanlığı olduğu, ancak ailenin hiçbir çağrıya yanıt vermediği için bu yıl yasal yollardan gerekenlerin yapılacağı, öğrenci okula gelemiyorsa mutlaka okula ta da öğretmene bilgi vermelerinin önemi vurgulandı.

9- Okulların öğrencileri geleceğe hazırlayan kurum olduğu, ancak ders kitaplarında yeterli bilgi bulunmadığı vurgulanarak, öğrencilerimizin gelecekte girecekleri sınavlarda geri kalmamaları için okulda gerekli çalışmaların yapıldığı söylendi. Öğretmen İbrahim Tümen elinden geldiğince evde öğrencileri geleceğe hazırlayacak ders kitaplarındaki konuları pekiştirici çalışmalar hazırladığını, fotokopi ile çoğaltılıp öğrencilere dağıttığını ancak sağlık sorunları nedeniyle sürekli yapamadığını, çevredeki okullarda yardımcı kaynaklar ile daha yoğun çalışmalar yapıldığını gözlediğini, bizim de onlarla yarışabilmemiz için velilerden bu konuda öğrencilerine evde çalışmaları için istedikleri değişik kaynakları almaları ve çözümünün takibinin birlikte yapılması gerektiğini söyledi.

10- Okulda yasalar çerçevesinde yetiştirme kursları açılabileceği belirtilerek öğrencilerin yetiştirme kurslarına katılmalarının faydalı olacağı kaydedildi.

11- Proje çalışmasının bir dersten yapılacağı, konunun da öğrenci tarafından seçileceği ve öğrenci tarafından da hazırlanması gerektiği kaydedildi. Performans çalışmaları ise okulda öğretmen gözetiminde yapılacağı, istenilen araç gereçlerin okula getirilmesinin önemi belirtildi.

12- Öğrencilerin verimli ders çalışmalarının sağlanması için öğrencilere çalışma ortamları hazırlanması, öğrenci çalışmasını bitirdikten sonra kontrol edilmesi gerektiği söylendi.

13- Öğrencilerimizin başarısını sadece okul ve derslere değil tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir: Bu açıdan her konuda bizler ve sizler iş birliği yapmak zorundayız ve hepinizi her zaman okula bekliyoruz. Öğrencilerimizin tertip ve düzenlerinin yanında öğretmeni ile sürekli diyalog halinde bulunmanızda alınacak karar ve önlemlerin konuşulması başarının sağlanması bakımından gereklidir. Öğretmen veli işbirliğinin, çocuğun başarısında etkili olduğu belirtilerek velilerden okulla ilgilerini kesmemeleri istendi.

Öğrencileri başı boş bırakmanın öğrenci başarısını etkilediği belirtilerek, çocukların çevrelerinden çok etkilendikleri bunun için de çocuklara; arkadaşlarını seçerken, sokakta oynarken ilgisiz kalınmamasının önemine dikkat çekildi.

14- Boş zamanların değerlendirilmesinin ilgi, yetenek ve becerilerin arttırılması için bir fırsat olduğu bunun için çocuğa imkanlar sunulmasının (el becerisini geliştirici materyaller, hikaye kitapları, oyun araç gereçleri, eğitici cd’ler gibi) yararları belirtildi.

15- Okumayı geliştirmek için günlük düzenli olarak kitap okumaları, günlük 15 dk. sesli okuma yapmaları ve hızlı okuma tekniklerini günlük uygulamak gerektiği söylendi. Hızlı okurken aynı zamanda anlayarak okumanın önemi belirtildi. İstedikleri kitabı seçmek ve almak için onlara fırsat verilirse okuma alışkanlığı kazanmalarında yararlı olacağı belirtildi.

Eve gazete, dergi, kitap gibi okunacak materyallerin alınması bazı metinlerin seçilerek çocuklara okutulmasının faydalı olduğu vurgulandı.

16- Başarıyı ekip çalışmasının getirdiğine dikkat çekilerek öğretmen ve okulla velilerin işbirliği içinde olması istendi.

17- Öğrencilerin şu anda bulundukları dönemin önemi vurgulanarak televizyon izlemenin olumlu ve olumsuz yanları anlatıldı. Öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim programlarına, haberlere ve ulusal bilinci geliştirici programlara daha çok yer verilmesi, şiddete yönelik ve geç saatlerde olan programların izlettirilmemesi gerektiği anlatıldı.

18- Aile içi iletişimin öğrencinin başarısını etkilediği söylendi. Anne baba arasındaki anlaşmazlıklar, kavgalar aile ortamındaki gerginlikler, kardeşler arasındaki anlaşmazlıkların öğrencinin duygu dünyasını olumsuz yönde etkilediği, bu durumun okul başarısına yansıdığı söylendi.

19- Sınıf kitaplığında yeterli kitap olmadığı söylenerek velilerden kitaplığı zenginleştirmek için yardım sitendi. Veliler de gerekeni yapacaklarını söylediler.

20- Öğrencilere olumlu davranışlar kazandırılması için büyüklere büyük görevler düştüğü çocuğun yaptığı her şeyin arkasında durulmaması, yanlış davranışta çocukla konuşulması, doğru davranışı sergileyenin yanında olunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

21- Çalışmalarda bilgisayar ve internetten yararlanılabileceği ancak bilgisayar çıktısı ile öğrencilerin okul gönderilmemeleri, çıktının çocuğa mutlaka okutularak kısa bir özetinin deftere yazdırılması istendi.

22- Toplantının bu bölümünde toplantıya Okul Müdürü Sayim Parlakoğlu katıldı. Velilerle tanıştı. Okulda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Velilerden okula sahip çıkmalarını istedi. Okulumuzun genç ve dinamik bir öğretmen kadrosu olduğunu vurgulayarak gençlerle çalışmanın başarıyı yükselteceğini ancak velilerin de okula gerekli manevi desteği sağlamalarını, okulumuzun başka okullarla yarışabilmesi için de derslerde yardımcı kaynakların olması gerekliliğine dikkat çekti. Bir tek hedeflerinin olduğunu söyleyen Sayim Parlakoğlu “bu hedef de Ressam Osman Hamdi Bey İlköğretim Okulu olarak Darıca’da ve Kocaeli’de başarılı okullar arasına yükselmektir. Cazibe merkezi olmaktır. Bu da okul veli öğretmen öğrenci birlikteliğinin sağlanmasıyla olacaktır. Bize destek veriniz.” dedi.

Sayim Parlakoğlu, her çocuğun çok değerli olduğunu, okula getirdiğiniz çocuklarınızı gelecekte başarılı kılmak için genç ve dinamik öğretmenlerle zevkle çalışacaklarını kaydetti.

Sayim Parlakoğlu konuşmasında sonra velilerin sorularını yanıtladı.

23- Sınıf anneliğine yine Leyla Türkmen seçildi.

24- Bu yıl öğrencilerin evlerine ziyaretler de yapılacağı, ziyaret yapılacak veliye önceden haber verileceği söylendi.

25- 2011-2012eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi, velilerin öğrencilerine ve okullarına gerektiği gibi sahip çıkmaları dileğiyle sonlandırıldı.

 

 

İbrahim TÜMEN

3/D Sınıf Öğretmeni

 

 

 

Sayim PARLAKOĞLU

Okul Müdürü

Posted in Uncategorized | Leave a comment

14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü

14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü 
14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik, bağımsız olarak eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır.
Ülkemizde, eczacılık öğretimine başlanmasının yıl dönümü olan 14 Mayıs, 1968 yılından beri Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır.
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girmiş ve eczacılık mesleği, halen bu yasayla icra edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde, Türk Eczacıları Birliğine bağlı 41 eczacı odası ve bu odalara bağlı 22 600 eczaneyle, eczacılar, sağlık hizmeti vermeye devam etmektedirler.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

14 mayıs eczacılık günü

14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü 
14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik, bağımsız olarak eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Posted in Uncategorized | 1 Comment